Szybki kontakt:
Telefon: +48 785 887 997

Telefon: +48 798 589 504

e-mail: firma@tysom.pl

Instalacje Elektryczne

Projektujemy oraz wdrażamy od początku do końca. Wykonujemy profesjonalne instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych i budynkach wielomieszkaniowych, obiektach biurowych, przemysłowych czy usługowych. Nasza firma na bieżąco śledzi trendy i normy branżowe co pozwala nam to na fachowe doradztwo.
Zajmujemy się adaptacją, remontami i modernizacją istniejących instalacji elektrycznych. Wymieniamy stare piony i wlz-y.

Posiadamy stosowne uprawnienia elektryczne pozwalające na wykonywanie prac do 6 kV.

Projektujemy i montujemy tablice i szafy rozdzielcze.

Wykonujemy przyłącza dla obiektów na podstawie umów przyłączeniowych wydanych przez zakłady energetyczne oraz opracowujemy niezbędną dokumentację odbiorową w tym zakresie.

Instalujemy zasilania awaryjne, SZR, UPS. sieci napięcia gwarantowanego.

 

elektrykakable elektrykakable2


Instalacje Odgromowe

Wykonujemy kompleksową ochronę odgromową (piorunochronną) na budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych zgodnie z Polską Normą PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa” oraz innymi normami krajowymi i europejskimi w tym zakresie.
Tradycyjna ochrona odgromowa z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych, które są połączone za pomocą przewodów odprowadzających z uziemieniem, przykładowo dla domów jednorodzinnych, średnio co ok. 20 m obwodu budynku.