Szybki kontakt:
Telefon: +48 785 887 997

Telefon: +48 798 589 504

e-mail: firma@tysom.pl

Dotacja na otwarcie działalności - analiza, wniosek, biznesplan 

Zapraszamy do współpracy firmy z województwa Śląskiego, które chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Przygotowujemy wnioski w ramach dofinansowania do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Maksymalne dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu to 100 000 zł. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi max 7 500 zł.

 

Istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania.

 

office 620817 640

UWAGA! Najbliższy nabór rozpoczyna się 5 maja.

Kontakt z Specjalistą ds. dotacji 730 887 997 lub poprzez stronę interenetową FiB Barbara Tylenda - finanse, bankowość, ubezpieczenia (fib-tylenda.pl)

Program "Czyste powietrze"

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Okres wdrażania programu od 2018r. do 2030r.

Za pomocą tego programu możesz uzyskać dotację na budowę fotowotaiki w swoim domu.

Dla kogo jest ten program?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Jezeli jesteś zainteresowany programem czyste powietrze i masz w planach budowę fotowotaiki zadzwoń.

 typewriter 801921 640